• Carmen Sylva Grand

  • Carmen Sylva Sinaia

  • Dormitor Carmen Sylva Sinaia

  • Living Carmen Sylva Sinaia

  • Living Carmen Sylva Grand

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 PREAMBUL

 Operatorul care colecteaza datele dumneavoastra personale este SC ALCA TOUR SRL (PENSIUNEA CARMEN SYLVA si PENSIUNEA CARMEN SYLVA GRAND) cu sediul în Sinaia, str. Tisei nr. 3, cod postal 106100, judet Prahova. SC ALCA TOUR SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 8749, in vederea colectarii de date pentru furnizarea de servicii de cazare. De asemenea se au in vedere si datele persoanelor juridice carora Operatorul le furnizeaza serviciile mai sus amintite.

 INREGISTRAREA DATELOR

 Pentru vizualizarea informatiilor puse la dispozitie pe web-site-ul www.pensiuneacarmensylva.ro nu este necesara oferirea datelor cu caracter personal.

 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Tuturor persoanelor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor si libera circulatie a acestor date, in special drepturile personalizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre Autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001 principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

 a) Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit, printr-o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Operatorului, odata pe an, in mod gratuit, SC ALCA TOUR SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora;

 b) Dreptul de interventia asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit, dupa caz: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.

 DEZVALUIREA SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CU CARACTER PERSONAL

 SC ALCA TOUR SRL poate transmite informatiile dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

- cu acordul dumneavoastra;

- daca este necesara transmiterea unor informatii in vederea imbunatatirii serviciilor solicitate;

- in cazul in care informatia este necesara partenerilor pentru imbunatatirea sau facilitarea unor servicii solicitate.

Putem transmite informatii cu caracter personal autoritatilor sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte daca:

- este prevazut intr-o dispozitie legala;

- protejeaza drepturile SC ALCA TOUR SRL;

- previne o infractiune sau protejeaza siguranta nationala;

- protejeaza siguranta individului sau siguranta publica;

- aceste informatii sunt necesare in vederea rezolvarii diferitelor situat;

- in cazul in care SC ALCA TOUR SRL fuzioneaza sau este achizitionata total sau partial de o alta companie iar baza de date este transferata noului operator;

- in cazul in care SC ALCA TOUR SRL devine insolvabila, baza de date poate fi vanduta, autorizata sau tranzactionata doar cu acordul instantei de judecata, prin lichidator, administrator sau cumparator. In cazul in care pot aparea situatiile mentionate mai sus veti fi anuntati printr-un mesaj postat pe site-ul SC ALCA TOUR SRL.

 SECURITATEA DATELOR

 Pentru evitarea utilizarii fara drept a datelor personale SC ALCA TOUR SRL utilizeaza proceduri interne si tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal.

 COOKIES

 Pe site-ul pensiuneacarmensylva.ro nu se folosesc cookies interne pentru colecatrea datelor personale. “Cookie-urile third-party” sunt de la Google Map pentru a facilita localizarea pe harta a pensiunii.Pentru mai multe detalii accesati sectiunea “Politica Cookies”.

 LEGISLATIE

 Respectam cerintele Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Prezenta policita de confidentialitate se supune legislatiei romane in vigoare. In caz de litigiu se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul nostru. In situatia in care nu se paote ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instantei judecatoresti din Sinaia.